[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 20

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yabō*ʾū bȧnē YŚRʾL kul[l] ha = ʿidā midbar ṢN = [h]a = ḥudš ha = rī(ʾ)šōn
b wa = yišib ha = ʿam[m] = QDŠ
c wa = tamut šam[m] MRYM
d wa = tiqqabir šam[m]
2a = lō(ʾ) hayā maym = [h]a = ʿidā
b wa = yiqqahïlū ʿal MŠH = ʿal ʾHRN
3a wa = yarib ha = ʿam[m] ʿim[m] MŠH
b wa = yō(ʾ)mïrū
bI = (ʾ)mur
c = gawaʿnū
cI = gwaʿ ʾaḥ⁺ē = = pȧnē YHWH
4a = la-mah hïbē*(ʾ)tim ʾat qȧhal YHWH ʾil ha = midbar ha =
aI la = mūt šam[m] ʾȧnaḥnū = b˙ʿīr-i =
5a = la-mah hiʿlītū* = mim = MṢR-aym
aI = habī(ʾ) ʾō*t-a = ʾil ha = maqōm ha = raʿ[ʿ] ha =
b lō(ʾ) mȧqōm zarʿ = t(ʾ)ēnā = gapn = rimmōn
c = maym ʾayn
cI = štōt
6a wa = yabō*(ʾ) MŠH = ʾHRN mip = pȧnē ha = qahal ʾil patḥ ʾuhl mōʿid
b wa = yippu̇lū ʿal pȧnē = him
c wa = yi[r]rā(ʾ) kȧbōd YHWH ʾïl-ē = him
7a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
8a qaḥ ʾat ha = maṭṭǟ
b = haqhil ʾat ha = ʿidā
bV ʾattā = ʾHRN ʾaḥī = ka
c = dibbartim ʾil ha = salʿ = ʿēnē = him
d = natan mēm-a(y) = w
e = hōṣē(ʾ)ta la = him maym min ha = salʿ
f = hišqīta ʾat ha = ʿidā = ʾat b˙ʿīr-a = m
9a wa = yiqqaḥ MŠH ʾat ha = maṭṭǟ mil = = pȧnē YHWH
b = ʾȧšr ṣiwwā = hu(w)
10a wa = yaqhī*lū MŠH = ʾHRN ʾat ha = qahal ʾil pȧnē ha = salʿ
b wa = yō(ʾ)mir la = him
c šimʿū nā(ʾ)
cV ha = mō*rīm
d = min ha = salʿ ha = nōṣī(ʾ) la = kim maym
11a wa = yarim MŠH ʾat yad = ō
b wa = ya[k]k ʾat ha = salʿ = maṭṭ-i = hu(w) paʿmaym
c wa = yiṣïʾū maym rabbīm
d wa = tišt ha = ʿidā = b˙ʿīr-a = m
12a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH = ʾil ʾHRN
b yaʿn lō(ʾ) hiʾmantim b = ī
bI = haqdīš-i = = ʿēnē bȧnē YŚRʾL
c la-kin lō(ʾ) tabīʾū ʾat ha = qahal ha = ʾil ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr natattī la = him
13a him⁺a(h) m˙rībā
aR1 ʾȧšr rābū bȧnē YŚRʾL ʾit[t] YHWH
aR2 wa = yiqqadiš b-a = m
14a wa = yišlaḥ MŠH malʾakīm miq = QDŠ ʾil malk ʾDWM
b kō(h) ʾamar ʾaḥī = ka YŚRʾL
c ʾattā yadaʿta ʾȧt kul[l] ha = tȧlaʾā
cR ʾȧšr mȧṣaʾat =
15a wa = yirïdū ʾȧbō*t-ē = MṢR-aym-a-h
b wa = nišib = MṢR-aym yamīm rabbīm
c wa = yariʿ[ʿ]ū la = MṢR-aym = = ʾȧbō*t-ē =
16a wa = niṣʿaq ʾil YHWH
b wa = yišmaʿ qō*l-i =
c wa = yišlaḥ malʾak
d wa = yō*ṣī*ʾ-i = mim = MṢR-aym
e = hinni(h) ʾȧnaḥnū = QDŠ ʿīr qȧṣē(h) gȧbūl-i = ka
17a nïʿbu̇r-a(h) nā(ʾ) = ʾarṣ-i = ka
b lō(ʾ) nïʿbur = śadǟ = = karm
c = lō(ʾ) ništǟ b(ʾ)ēr
d dark ha = malk nilik
e lō(ʾ) niṭṭǟ yamīn = śïmō(ʾ)l
f ʿad ʾȧšr nïʿbur gȧbūl-i = ka
18a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ʾDWM
b lō(ʾ) tïʿbur b = ī
c pan = [h]a = ḥarb ʾiṣē(ʾ) = qrā(ʾ)t-i = ka
19a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w bȧnē YŚRʾL
b = [h]a = mȧsillā nïʿlǟ
c = ʾim mēmē = ka ništǟ ʾȧnī = miqn-ay = [y]
d = natattī mȧkr-a = m
e raq[q] ʾēn dabar
f = ragl-ay = [y] ʾiʿbur-a(h)
20a wa = yō(ʾ)mir
b lō(ʾ) tïʿbur
c wa = yiṣē(ʾ) ʾDWM = qrā(ʾ)t = ō = ʿam[m] kabid = = yad ḥȧzaqā
21a wa = y˙maʾ[ʾ]in ʾDWM
aI ntun ʾat YŚRʾL
aII ʿbur = gȧbū*l = ō
b wa = yi[ṭ]ṭ YŚRʾL mi[n] = ʿal-a(y) = w
22a wa = yis[sȧ]ʿū miq = QDŠ
b wa = yabō*ʾū bȧnē YŚRʾL kul[l] ha = ʿidā HR ha = har[r]
23a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH = ʾil ʾHRN = HR ha = har[r] ʿal gȧbūl ʾarṣ ʾDWM
aI = (ʾ)mur
24a yi[ʾ]ʾasip ʾHRN ʾil ʿamm-a(y) = w
b lō(ʾ) yabō*(ʾ) ʾil ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr natattī = bȧnē YŚRʾL
c ʿal ʾȧšr mȧrītim ʾat = [y] = m˙rībā
25a qaḥ ʾat ʾHRN = ʾat ʾLʿZR bïn = ō
b = haʿl ʾō*t-a = m HR ha = har[r]
26a = hapšiṭ ʾat ʾHRN ʾat bȧgad-a(y) = w
b = hilbašta = m ʾat ʾLʿZR bïn = ō
c = ʾHRN yi[ʾ]ʾasip
d = mē*t šam[m]
27a wa = yïʿś MŠH
b = ʾȧšr ṣiwwā YHWH
c wa = yïʿlū ʾil HR ha = har[r] = ʿēnē kul[l] ha = ʿidā
28a wa = yapšiṭ MŠH ʾat ʾHRN ʾat bȧgad-a(y) = w
b wa = yalbiš ʾō*t-a = m ʾat ʾLʿZR bïn = ō
c wa = yamut ʾHRN šam[m] = rō(ʾ)š ha = har[r]
d wa = yirid MŠH = ʾLʿZR min ha = har[r]
29a wa = yirʾū kul[l] ha = ʿidā
b gawaʿ ʾHRN
c wa = yibkū ʾat ʾHRN šȧlō*šīm yōm kul[l] bēt YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]