[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 1

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy ʾaḥ⁺ȧrē mōt MŠH ʿabd YHWH
b wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ bin NWN m˙šar[r]it MŠH
bI = (ʾ)mur
2a MŠH ʿabd = ī mē*t
b = ʿïtt-a(h) qūm
c ʿbur ʾat ha = YRDN ha =
cV ʾattā = kul[l] ha = ʿam[m] ha =
c ʾil ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr ʾanō*kī nō*tin la = him = bȧnē YŚRʾL
3aP kul[l] maqōm
aPR ʾȧšr tidruk kap[p] ragl = kim b = ō
a la = kim nȧtattī = w
b = ʾȧšr dibbartī ʾil MŠH
4x mi[n] = ha = midbar = ha = LBNWN ha = = ʿad ha = nahar ha = gadu(w)l nȧhar PRT kul[l] ʾarṣ ha = ḤT-īm = ʿad ha = yam[m] ha = gadu(w)l mȧbō(ʾ) ha = šamš yihyǟ gȧbūl = kim
5a lō(ʾ) yityaṣṣib ʾīš = panē = ka kul[l] yȧmē ḥayyē = ka
b = ʾȧšr hayītī ʿim[m] MŠH
c ʾihyǟ ʿimm-a = k
d lō(ʾ) ʾarp = ka
e = lō(ʾ) ʾiʿzu̇b-ak = ka
6a ḥzaq
b = ʾmaṣ
c ʾattā tanḥīl ʾat ha = ʿam[m] ha = ʾat ha = ʾarṣ
cR ʾȧšr nišbaʿtī = ʾȧbōt-a = m
cRI la = ti[t]t la = him
7a raq[q] ḥzaq
b = ʾmaṣ m(ʾ)ōd
bI = šmur
bII = ʿśōt = kul[l] ha = tōrā
bIIR ʾȧšr ṣiww = ka MŠH ʿabd = ī
c ʾal tasūr mim-min = [h]u(w) yamīn = śïmō(ʾ)l
d = maʿn taśkīl = kul[l]
dR ʾȧšr tilik
8a lō(ʾ) yamūš sipr ha = tōrā ha = mip = = ka
b = hagīta b = ō yōm-am wa = layl-a(h)
c = maʿn tišmur
cI = ʿśōt = kul[l] ha = katūb b = ō
d ʾaz taṣlīḥ ʾat dȧrakē* = ka
e = ʾaz taśkīl
9a = lō(wʾ) ṣiwwītī = ka
b ḥzaq
c = ʾmaṣ
d ʾal tïʿruṣ
e = ʾal ti[ḥ]ḥat[t]
f ʿimm = ka YHWH ʾïlō*hē = ka = kul[l]
fR ʾȧšr tilik
10a wa = y˙ṣaw[w] YHWŠʿ ʾat šō*ṭïrē ha = ʿam[m]
aI = (ʾ)mur
11a ʿibrū = qarb ha = maḥnǟ
b = ṣawwū ʾat ha = ʿam[m]
bI = (ʾ)mur
c hakīnū la = kim ṣēdā
d = ʿōd šȧlušt yamīm ʾattim ʿō*bïrīm ʾat ha = YRDN ha =
dI la = bō(ʾ)
dII la = rašt ʾat ha = ʾarṣ
dIIR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = kim nō*tin la = kim
dIIRI = rȧšt-a = h
12a = = [h]a = RʾWBN-ī = = [h]a = GD-ī = = ḥïṣy šïbṭ ha = MNŠH ʾamar YHWŠʿ
aI = (ʾ)mur
13a zakōr ʾat ha = dabar
aR ʾȧšr ṣiwwā ʾat = kim MŠH ʿabd YHWH
aRI = (ʾ)mur
b YHWH ʾïlō*hē = kim minīḥ la = kim
c = natan la = kim ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
14a nȧšē = kim ṭapp = kim = miqnē = kim yišïbū = [h]a = ʾarṣ
aR ʾȧšr natan la = kim MŠH = ʿibr ha = YRDN
b = ʾattim tïʿbu̇rū ḥȧmū*šīm = pȧnē ʾȧḥē = kim kul[l] gibbōrē ha = ḥayl
c = ʿȧzartim ʾōt-a = m
15a ʿad ʾȧšr yanīḥ YHWH = ʾȧḥē = kim ka = kim
b = yarïšū gam him⁺a(h) ʾat ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = kim nō*tin la = him
c = šabtim = ʾarṣ yu̇ruššat = kim
d = yȧrištim ʾōt-a = h
dR ʾȧšr natan la = kim MŠH ʿabd YHWH = ʿibr ha = YRDN mizraḥ ha = šamš
16a wa = yiʿnū ʾat YHWŠʿ
aI = (ʾ)mur
b kul[l]
bR ʾȧšr ṣiwwīta =
b nïʿśǟ
c = ʾil kul[l]
cR ʾȧšr tišlaḥ-i =
c nilik
17a = kul[l] ʾȧšr šamaʿnū ʾil MŠH
b kin nišmaʿ ʾil-ē = ka
c raq[q] yihyǟ YHWH ʾïlō*hē = ka ʿimm-a = k
d = ʾȧšr hayā ʿim[m] MŠH
18a kul[l] ʾīš
aR1 ʾȧšr yamrǟ ʾat = ka
aR2 = lō(ʾ) yišmaʿ ʾat dȧbarē = ka = kul[l]
aR2R ʾȧšr t˙ṣaww-an = [h]u(w)
a yūmat
b raq[q] ḥzaq
c = ʾmaṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]