[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 3

[ Textanmerkungen ]

1a = ha = naḥaš hayā ʿarūm mik = kul[l] ḥayyat ha = śadǟ
aR ʾȧšr ʿaśā YHWH ʾïlō*hīm
b wa = yō(ʾ)mir ʾil ha = ʾiššā
c ʾap ʾamar ʾïlō*hīm
d lō(ʾ) tō(ʾ)kïlū mik = kul[l] ʿiṣ ha = gan[n]
2a wa = tō(ʾ)mir ha = ʾiššā ʾil ha = naḥaš
b mip = pïry ʿiṣ ha = gan[n] nō(ʾ)kil
3aP = mip = pïry ha = ʿiṣ
aPR ʾȧšr = tōk ha = gan[n]
b ʾamar ʾïlō*hīm
a lō(ʾ) tō(ʾ)kïlū mim-min = [h]u(w)
c = lō(ʾ) tiggȧʿū b = ō
d pan tȧmū*tū-n
4a wa = yō(ʾ)mir ha = naḥaš ʾil ha = ʾiššā
b lō(ʾ) mōt tȧmū*tū-n
5a yō*diʿ ʾïlō*hīm
b
bP = yōm ʾkul = kim mim-min = [h]u(w)
b = nipqȧḥū ʿēnē = kim
c = hȧyītim = ʾïlō*hīm yō*dïʿē ṭōb wa = raʿ[ʿ]
6a wa = tirʾ ha = ʾiššā
b ṭōb ha = ʿiṣ = maʾkal
c = taʾwā hū(ʾ) = [h]a = ʿēnaym
d = niḥmad ha = ʿiṣ
dI = haśkīl
e wa = tiqqaḥ mip = piry = ō
f wa = tō(ʾ)kïl
g wa = tittin gam = ʾīš-a = h ʿimm-a = h
h wa = yō(ʾ)kïl
7a wa = tippaqaḥna(h) ʿēnē šïnē = him
b wa = yidïʿū
c ʿi(y)r[r]um⁺īm him
d wa = yitp˙rū ʿȧlē(h) t(ʾ)ēnā
e wa = yïʿśū la = him ḥïgō*rō*t
8a wa = yišmȧʿū ʾat qōl YHWH ʾïlō*hīm mithallik = [h]a = gan[n] = rūḥ ha = yōm
b wa = yitḥabbē(ʾ) ha = ʾadam = ʾišt = ō mip = pȧnē YHWH ʾïlō*hīm = tōk ʿiṣ ha = gan[n]
9a wa = yiqrā(ʾ) YHWH ʾïlō*hīm ʾil ha = ʾadam
b wa = yō(ʾ)mir l = ō
c ʾayy-ak = ka(h)
10a wa = yō(ʾ)mir
b ʾat qō*l = ka šamaʿtī = [h]a = gan[n]
c wa = ʾīrā(ʾ)
d ʿi(y)r[r]um ʾanō*kī
e wa = ʾi[ḥ]ḥabē(ʾ)
11a wa = yō(ʾ)mir
b higgīd = ka
c ʿi(y)r[r]um ʾattā
d = min ha = ʿiṣ
dR ʾȧšr ṣiwwītī = ka
dRI = biltī ʾkul mim-min = [h]u(w)
d ʾakalta
12a wa = yō(ʾ)mir ha = ʾadam
bP ha = ʾiššā
bPR ʾȧšr natatta(h) ʿimmad = ī
b hī(wʾ) natȧnā l = ī min ha = ʿiṣ
c wa = ʾō[ʾ]kil
13a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾïlō*hīm = [h]a = ʾiššā
b mah zō(ʾ)t ʿaśīt
c wa = tō(ʾ)mir ha = ʾiššā
d ha = naḥaš hiššīʾ-a =
e wa = ʾō[ʾ]kil
14a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾïlō*hīm ʾil ha = naḥaš
b ʿaśīta zō(ʾ)t
c ʾarūr ʾattā mik = kul[l] ha = bȧhimā = mik = kul[l] ḥayyat ha = śadǟ
d ʿal gȧḥō*n = ka tilik
e = ʿapar tō(ʾ)kïl kul[l] yȧmē ḥayyē = ka
15a = ʾēbā ʾašīt bēn = ka = bēn ha = ʾiššā = bēn zarʿ = ka = bēn zarʿ-a = h
b hū(ʾ) yȧšūp = ka rō(ʾ)š
c = ʾattā tȧšūp-an = [h]u(w) ʿaqib
16a ʾil ha = ʾiššā ʾamar
b harbā ʾarbǟ ʿiṣṣȧbōn-i = k = hir[rȧy]ō*n-i = k
c = ʿaṣb tilïdī banīm
d = ʾil ʾīš-i = k tȧšūqat-i = k
e = hū(ʾ) yimšul b-a = k
17a = = ʾadam ʾamar
b šamaʿta = qōl ʾišt-i = ka
c wa = tō(ʾ)kïl min ha = ʿiṣ
cR ʾȧšr ṣiwwītī = ka
cRI = (ʾ)mur
d lō(ʾ) tō(ʾ)kïl mim-min = [h]u(w)
e ʾȧrūrā ha = ʾȧdamā = ʿȧbūr-i = ka
f = ʿiṣṣabōn tō(ʾ)kïl-an = [h]a(h) kul[l] yȧmē ḥayyē = ka
18a = qōṣ = dardar taṣmīḥ l-a = k
b = ʾakalta ʾat ʿiśb ha = śadǟ
19a = ziʿat ʾappē = ka tō(ʾ)kïl laḥm
aI ʿad šūb = ka ʾil ha = ʾȧdamā
b mim-min = [h]a(h) luq⁺aḥta
c ʿapar ʾattā
d = ʾil ʿapar tašūb
20a wa = yiqrā(ʾ) ha = ʾadam šim ʾišt = ō ḤWH
b hī(wʾ) hayȧtā ʾim[m] kul[l] ḥay[y]
21a wa = yïʿś YHWH ʾïlō*hīm = ʾadam = = ʾišt = ō kutu̇nōt ʿōr
b wa = yalbī*š-i = m
22a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾïlō*hīm
b hin[n] ha = ʾadam hayā = ʾaḥ⁺ad mim-min =
bI la = dïʿt ṭōb wa = raʿ[ʿ]
c = ʿïtt-a(h) pan yišlaḥ yad = ō
d = laqaḥ gam mi[n] = ʿiṣ ha = ḥayyīm
e = ʾakal
f wa = ḥay[y] = ʿō*lam
23a wa = y˙šallïḥ-i = hu(w) YHWH ʾïlō*hīm mig = gan[n] ʿidn
aI = ʿbud ʾat ha = ʾȧdamā
aIR ʾȧšr luq⁺aḥ miš = šam[m]
24a wa = y˙gar[r]iš ʾat ha = ʾadam
b wa = yaškin miq = qadm = gan[n] ʿidn ʾat ha = k˙rū*bīm = ʾȧt lahṭ ha = ḥarb ha = mithappïkt
bI = šmur ʾat dark ʿiṣ ha = ḥayyīm
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]