[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 19

[ Textanmerkungen ]

1a wa = y˙dabbir ŠʾWL ʾil YWNTN bïn = ō = ʾil kul[l] ʿȧbad-a(y) = w
aI = hamīt ʾat DWD
b = YHWNTN bin ŠʾWL ḥapiṣ = DWD m(ʾ)ōd
2a wa = yaggid YHWNTN = DWD
aI = (ʾ)mur
b m˙baqqiš ŠʾWL ʾabī = [y]
bI = hȧmīt-i = ka
c = ʿïtt-a(h) hiššamir nā(ʾ) = [h]a = buqr
d = yašabta = [h]a = sitr
e = nïḥbē(ʾ)ta
3a = ʾȧnī ʾiṣē(ʾ)
b = ʿamadtī = yad ʾabī = [y] = [h]a = śadǟ
bR ʾȧšr ʾattā šam[m]
c = ʾȧnī ʾ˙dabbir = ka ʾil ʾabī = [y]
d = raʾītī
e mah
f = higgadtī l-a = k
4a wa = y˙dabbir YHWNTN = DWD ṭōb ʾil ŠʾWL ʾabī = w
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c ʾal yiḥṭā(ʾ) ha = malk = ʿabd = ō = DWD
d lō(wʾ) ḥaṭā(ʾ) l-a = k
e = maʿś-a(y) = w ṭōb = ka m(ʾ)ōd
5a wa = yaśim ʾat napš = ō = kapp = ō
b wa = ya[k]k ʾat ha = PLŠT-ī
c wa = yïʿś YHWH tȧšūʿā gȧdu(w)lā = kul[l] YŚRʾL
d raʾīta
e wa = tiśmaḥ
f = la-m⁺ah tiḥṭā(ʾ) = dam naqī
fI = hamīt ʾat DWD ḥinn-am
6a wa = yišmaʿ ŠʾWL = qōl YHWNTN
b wa = yiššabïʿ ŠʾWL
c ḥay[y] YHWH
d ʾim yūmat
7a wa = yiqrā(ʾ) YHWNTN = DWD
b wa = yaggid l = ō YHWNTN ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
c wa = yabē*(ʾ) YHWNTN ʾat DWD ʾil ŠʾWL
d wa = yïhy = pan-a(y) = w = ʾitmōl šilš-u(w)m
8a wa = tōsip ha = milḥamā
aI = hyōt
b wa = yiṣē(ʾ) DWD
c wa = yillaḥim = [h]a = PLŠT-īm
d wa = ya[k]k ba = him makkā gȧdu(w)lā
e wa = yanū*sū mip = pan-a(y) = w
9a wa = tïhy rūḥ YHWH raʿ[ʿ]ā ʾil ŠʾWL
b = hū(ʾ) = bēt = ō yōšib
c = ḥ˙nīt = ō = yad = ō
d = DWD m˙naggin = yad
10a wa = y˙baqqiš ŠʾWL
aI = hakkōt = [h]a = ḥ˙nīt = DWD = = [h]a = qīr
b wa = yipṭar mip = pȧnē ŠʾWL
c wa = ya[k]k ʾat ha = ḥ˙nīt = [h]a = qīr
d = DWD nās
e wa = yimmaliṭ = [h]a = laylā hū(ʾ)
11a wa = yišlaḥ ŠʾWL malʾakīm ʾil bēt DWD
aI1 = šumr = ō
aI2 = = hȧmīt = ō = [h]a = buqr
b wa = taggid = DWD MYKL ʾišt = ō
bI = (ʾ)mur
c ʾim ʾēn = ka m˙malliṭ ʾat napš = ka ha = laylā
d maḥar ʾattā mūmat
12a wa = tō*rid MYKL ʾat DWD bȧʿd ha = ḥallōn
b wa = yilik
c wa = yibraḥ
d wa = yimmaliṭ
13a wa = tiqqaḥ MYKL ʾat ha = t˙rapīm
b wa = taśim ʾil ha = miṭṭā
c = ʾȧt kȧbīr ha = ʿizzīm śāmā mȧraʾšō*t-a(y) = w
d wa = t˙kas[s] = [h]a = bagd
14a wa = yišlaḥ ŠʾWL malʾakīm
aI la = qaḥt ʾat DWD
b wa = tō(ʾ)mir
c ḥō*lǟ hū(ʾ)
15a wa = yišlaḥ ŠʾWL ʾat ha = malʾakīm
aI1 = rʾōt ʾat DWD
aI2 = (ʾ)mur
b haʿlū ʾō*t = ō = [h]a = miṭṭā ʾil-ay = [y]
bI = hȧmī*t = ō
16a wa = yabō*ʾū ha = malʾakīm
b = hinni(h) ha = t˙rapīm ʾil ha = miṭṭā
c = kȧbīr ha = ʿizzīm mȧraʾšō*t-a(y) = w
17a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil MYKL
b la-m⁺ah ka-ka(h) rimmītī* =
c wa = t˙šallïḥī ʾat ʾō*yïb = ī
d wa = yimmaliṭ
e wa = tō(ʾ)mir MYKL ʾil ŠʾWL
f hū(ʾ) ʾamar ʾil-ay = [y]
g šallïḥī* =
h la-mah ʾȧmīt-i = k
18a = DWD baraḥ
b wa = yimmaliṭ
c wa = yabō*(ʾ) ʾil ŠMWʾL ha = RM-at-a-h
d wa = yaggid l = ō ʾȧt kul[l]
dR ʾȧšr ʿaśā l = ō ŠʾWL
e wa = yilik hū(ʾ) = ŠMWʾL
f wa = yišïbū = nȧwayō*t
19a wa = yuggad = ŠʾWL
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) DWD = nȧwayō*t = [h]a = RM-ā
20a wa = yišlaḥ ŠʾWL malʾakīm
aI la = qaḥt ʾat DWD
b wa = yïrʾ ʾat lahqat ha = nȧbīʾīm nibbȧʾīm
c = ŠMWʾL ʿō*mid niṣṣab ʿȧl-ē = him
d wa = tïhy ʿal malʾȧkē ŠʾWL rūḥ ʾïlō*hīm
e wa = yitnabbïʾū gam him⁺a(h)
21a wa = yaggī*dū = ŠʾWL
b wa = yišlaḥ malʾakīm ʾȧḥirīm
c wa = yitnabbïʾū gam him⁺a(h)
d wa = yō*sip ŠʾWL
e wa = yišlaḥ malʾakīm šȧlī*šīm
f wa = yitnabbïʾū gam him⁺a(h)
22a wa = yilik gam hū(ʾ) ha = RM-at-a-h
b wa = yabō*(ʾ) ʿad bō[ʾ]r ha = gadu(w)l
bR ʾȧšr = [h]a = ŚKW
c wa = yišʾal
d wa = yō(ʾ)mir
e ʾē-pō(h) ŠMWʾL = DWD
f wa = yō(ʾ)mir
g hinni(h) = nȧwayō*t = [h]a = RM-ā
23a wa = yilik šam[m] ʾil nȧwayō*t = [h]a = RM-ā
b wa = tïhy ʿal-a(y) = w gam hū(ʾ) rūḥ ʾïlō*hīm
c wa = yilik halōk
d wa = yitnabbē(ʾ)
dI ʿad bō*ʾ = ō = nȧwayō*t = [h]a = RM-ā
24a wa = yipšaṭ gam hū(ʾ) bȧgad-a(y) = w
b wa = yitnabbē(ʾ) gam hū(ʾ) = pȧnē ŠMWʾL
c wa = yippul ʿarum kul[l] ha = yōm ha = hū(ʾ) = kul[l] ha = laylā
d ʿal kin yō(ʾ)mïrū
e = gam ŠʾWL = [h]a = nȧbīʾī*m
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]