[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 15

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ŠʾWL
b ʾō*t = ī šalaḥ YHWH
bI = mšuḥ = ka = malk ʿal ʿamm = ō ʿal YŚRʾL
c = ʿïtt-a(h) šmaʿ = qōl dȧbȧrē YHWH
2a kō(h) ʾamar YHWH ṣȧbaʾōt
b paqadtī
c ʾȧt ʾȧšr ʿaśā ʿMLQ = YŚRʾL
dR ʾȧšr śām l = ō = [h]a = dark
dI = ʿlō*t = ō mim = MṢR-aym
3a ʿïtt-a(h) lik
b = hikkīta(h) ʾat ʿMLQ
c = hïḥramtim ʾat kul[l]
cR ʾȧšr l = ō
d = lō(ʾ) tïḥmul ʿal-a(y) = w
e = himatta(h) mi[n] = ʾīš ʿad ʾiššā mi[n] = ʿō*lil = ʿad yōniq miš = šōr = ʿad śǟ mig = gamal = ʿad ḥïmōr
4a wa = y˙šammïʿ ŠʾWL ʾat ha = ʿam[m]
b wa = yipqu̇d-i = m = [h]a = ṬLʾ-īm mā(ʾ)taym ʾalp raglī = ʿȧśart ʾȧlapīm ʾit[t] ʾīš YHWDH
5a wa = yabō*(ʾ) ŠʾWL ʿad ʿīr ʿMLQ
b wa = ya[ʾ]rib = [h]a = naḥl
6a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil ha = QYN-ī
b lïkū
c sū*rū
d rïdū mit = tōk ʿMLQ-ī
e pan ʾō[ʾ]sip = ka ʿimm = ō
f = ʾattā ʿaśīta(h) ḥasd ʿim[m] kul[l] bȧnē YŚRʾL
fI = ʿlōt-a = m mim = MṢR-aym
g wa = yasu̇r QYN-ī mit = tōk ʿMLQ
7a wa = ya[k]k ŠʾWL ʾat ʿMLQ mi[n] = ḤWYLH bōʾ = ka ŠWR
aR ʾȧšr ʿal pȧnē MṢR-aym
8a wa = yitpuś ʾat ʾGG malk ʿMLQ ḥay[y]
b = ʾat kul[l] ha = ʿam[m] hiḥrīm = ḥarb
9a wa = yïḥmul ŠʾWL = ha = ʿam[m] ʿal ʾGG = ʿal mēṭab ha = ṣō(ʾ)n = ha = baqar = ha = mišnīm = ʿal ha = kar[r]īm = ʿal kul[l] ha = ṭōb
b = lō(ʾ) ʾabū
bI haḥrīm-a = m
cP = kul[l] ha = mȧlā(ʾ)kā ni(m)bzā = namis[s]
c ʾō*t-a = h hiḥrīmū
10a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil ŠMWʾL
aI = (ʾ)mur
11a ni[ḥ]ḥamtī
b himlaktī ʾat ŠʾWL = malk
c šāb mi[n] = ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
d = ʾat dȧbar-ay = [y] lō(ʾ) hiqīm
e wa = yiḥr = ŠMWʾL
f wa = yizʿaq ʾil YHWH kul[l] ha = laylā
12a wa = yaškim ŠMWʾL = qrā(ʾ)t ŠʾWL = [h]a = buqr
b wa = yuggad = ŠMWʾL
bI = (ʾ)mur
c bā(ʾ) ŠʾWL ha = KRML-a-h
d = hinni(h) maṣṣīb l = ō yad
e wa = yissub[b]
f wa = yïʿbur
g wa = yirid ha = GLGL
13a wa = yabō*(ʾ) ŠMWʾL ʾil ŠʾWL
b wa = yō(ʾ)mir l = ō ŠʾWL
c barūk ʾattā = YHWH
d hïqīmō*tī ʾat dȧbar YHWH
14a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b = mah qōl ha = ṣō(ʾ)n ha = = ʾuzn-ay = [y] = qōl ha = baqar
bR ʾȧšr ʾanō*kī šō*miʿ
15a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b mi[n] = ʿMLQ-ī hïbīʾū = m
bR ʾȧšr ḥamal ha = ʿam[m] ʿal mēṭab ha = ṣō(ʾ)n = ha = baqar
bRI = maʿn zbuḥ = YHWH ʾïlō*hē = ka
c = ʾat ha = yōtir hiḥramnū
16a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ŠʾWL
b harp
c = ʾaggīd-a(h) = ka
d ʾȧt ʾȧšr dibbir YHWH ʾil-ay = [y] ha = laylā
e wa = yō(ʾ)mirū l = ō
f dabbir
17a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b = lō(wʾ) ʾim qaṭun ʾattā = ʿēnē = ka
c rō(ʾ)š šibȧṭē YŚRʾL ʾattā
d wa = yimšaḥ = ka YHWH = malk ʿal YŚRʾL
18a wa = yišlaḥ = ka YHWH = dark
b wa = yō(ʾ)mir
c lik
d = hïḥramta(h) ʾat ha = ḥaṭṭāʾīm ʾat ʿMLQ
e = nilḥamta b = ō
eI ʿad kallōt-a = m ʾō*t-a = m
19a = la-m⁺ah lō(ʾ) šamaʿta = qōl YHWH
b wa = tïʿṭ ʾil ha = šalal
c wa = tïʿś ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
20a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil ŠMWʾL
b ʾȧšr šamaʿtī = qōl YHWH
c wa = ʾilik = [h]a = dark
cR ʾȧšr šȧlaḥ-a = YHWH
d wa = ʾabī(ʾ) ʾat ʾGG malk ʿMLQ
e = ʾat ʿMLQ hiḥramtī
21a wa = yiqqaḥ ha = ʿam[m] mi[n] = ha = šalal ṣō(ʾ)n = baqar rē(ʾ)šīt ha = ḥirm
aI = zbuḥ = YHWH ʾïlō*hē = ka = [h]a = GLGL
22a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b ha = ḥipṣ = YHWH = ʿō*lōt = zȧbaḥīm
bI = šmuʿ = qōl YHWH
cI hinni(h) šmuʿ
c miz = zabḥ ṭōb
dI = haqšīb
d mi[n] = ḥilb ʾēlīm
23a ḥaṭṭā(ʾ)t qasm mȧry
b = ʾawn = t˙rapīm hapṣïr
c yaʿn maʾasta ʾat dȧbar YHWH
d wa = yimʾas = ka mim = malk
24a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil ŠMWʾL
b ḥaṭā(ʾ)tī
c ʿabartī ʾat YHWH = ʾat dȧbarē = ka
d yarē(ʾ)tī ʾat ha = ʿam[m]
e wa = ʾišmaʿ = qōl-a = m
25a = ʿïtt-a(h) śā(ʾ) nā(ʾ) ʾat ḥaṭṭā(ʾ)t = ī
b = šūb ʿimm = ī
c = ʾištaḥwǟ = YHWH
26a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ŠʾWL
b lō(ʾ) ʾašūb ʿimm-a = k
c maʾasta(h) ʾat dȧbar YHWH
d wa = yimʾas = ka YHWH
dI mi[n] = hyōt malk ʿal YŚRʾL
27a wa = yissub[b] ŠMWʾL
aI la = lïkt
b wa = yaḥziq = kȧnap m˙ʿīl = ō
c wa = yiqqarïʿ
28a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ŠMWʾL
b qaraʿ YHWH ʾat mamlȧkūt YŚRʾL mi[n] = ʿal-ē = ka ha = yōm
c = nȧtan-a = h = riʿ = ka ha = ṭōb mim-mik = ka
29a = gam niṣḥ YŚRʾL lō(ʾ) y˙šaqqir
b = lō(ʾ) yinnaḥim
c lō(ʾ) ʾadam hū(ʾ)
cI = hinnaḥim
30a wa = yō(ʾ)mir
b ḥaṭā(ʾ)tī
c ʿïtt-a(h) kabbïd-i = nā(ʾ) nagd zȧqïnē ʿamm = ī = nagd YŚRʾL
d = šūb ʿimm = ī
e = hištaḥwētī = YHWH ʾïlō*hē = ka
31a wa = yašub ŠMWʾL ʾaḥ⁺ȧrē ŠʾWL
b wa = yištaḥw ŠʾWL = YHWH
32a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b haggīšū ʾil-ay = [y] ʾat ʾGG malk ʿMLQ
c wa = yilik ʾil-a(y) = w ʾGG maʿdan⁺ō*t
d wa = yō(ʾ)mir ʾGG
e ʾakin sār mar[r] ha = mawt
33a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL
b = ʾȧšr šikkïlā našīm ḥarb-i = ka
c kin tiškal min = našīm ʾimm-i = ka
d wa = y˙šassip ŠMWʾL ʾat ʾGG = pȧnē YHWH = [h]a = GLGL
34a wa = yilik ŠMWʾL ha = RM-at-a-h
b = ŠʾWL ʿalā ʾil bēt = ō GBʿ-at ŠʾWL
35a = lō(ʾ) yasap ŠMWʾL
aI = rʾōt ʾat ŠʾWL ʿad yōm mōt = ō
b hitʾabbil ŠMWʾL ʾil ŠʾWL
c = YHWH ni[ḥ]ḥam
d himlīk ʾat ŠʾWL ʿal YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]