[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 1

[ Textanmerkungen ]

1a ʾašrē ha = ʾīš
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) halak = ʿïṣat rȧšaʿīm
aR2 = = dark ḥaṭṭāʾīm lō(ʾ) ʿamad
aR3 = = mōšab lē*ṣīm lō(ʾ) yašab
2a ʾim = tōrat YHWH ḥipṣ = ō
b = = tōrat = ō yihgǟ yōm-am wa = layl-a(h)
3a = hayā = ʿiṣ šatūl ʿal palȧgē maym
aR1 ʾȧšr piry = ō yittin = ʿitt = ō
aR2 = ʿal-i = hu(w) lō(ʾ) yibbu(w)l
b = kul[l]
bR ʾȧšr yïʿśǟ
b yaṣlīḥ
4a lō(ʾ) kin ha = rȧšaʿīm
b ʾim = [h]a = mō*ṣ
bR ʾȧšr tiddu̇p-an = [h]u(w) rūḥ
5a ʿal kin lō(ʾ) yaqū*mū rȧšaʿīm = [h]a = mišpaṭ
b = ḥaṭṭāʾīm = ʿïdat ṣaddīqīm
6a yōdiʿ YHWH dark ṣaddīqīm
b = dark rȧšaʿīm tō(ʾ)bid
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]