[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]

Num 25

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yišib YŚRʾL = [h]a = ŠṬYM
b wa = yaḥil[l] ha = ʿam[m]
bI = znōt ʾil bȧnōt MWʾB
2a wa = tiqrē(ʾ)na = [h]a = ʿam[m] = zȧbȧḥē ʾïlō*hē = hin[n]
b wa = yō(ʾ)kïl ha = ʿam[m]
c wa = yištaḥwū = ʾïlō*hē = hin[n]
3a wa = yiṣṣamid YŚRʾL = BʿL PʿWR
b wa = yiḥr ʾa[p]p YHWH = YŚRʾL
4a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil MŠH
b qaḥ ʾat kul[l] rā(ʾ)šē ha = ʿam[m]
c = hōqïʿ ʾōt-a = m = YHWH nagd ha = šamš
d = yašub ḥȧrōn ʾa[p]p YHWH miy = YŚRʾL
5a wa = yō(ʾ)mir MŠH ʾil šō*pïṭē YŚRʾL
b hirgū ʾīš ʾȧnaš-a(y) = w ha = niṣmadīm = BʿL PʿWR
6a = hinni(h) ʾīš mib = bȧnē YŚRʾL bā(ʾ)
b wa = yaqrib ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w ʾat ha = MDYN-īt = ʿēnē MŠH = = ʿēnē kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL
c = him⁺a(h) bō*kīm patḥ ʾuhl mōʿid
7a wa = yïrʾ PYNḤS bin ʾLʿZR bin ʾHRN ha = kō*hin
b wa = yaqum mit = tōk ha = ʿidā
c wa = yiqqaḥ rumḥ = yad = ō
8a wa = yabō*(ʾ) ʾaḥ⁺ar ʾīš YŚRʾL ʾil ha = qubbā
b wa = yidqur ʾat šïnē = him ʾȧt ʾīš YŚRʾL = ʾat ha = ʾiššā ʾil qu̇bat-a = h
c wa = ti[ʿ]ʿaṣïr ha = maggipā mi[n] = ʿal bȧnē YŚRʾL
9x wa = yihyū ha = mē*tīm = [h]a = maggipā ʾarbaʿā = ʿȧśrīm ʾalp
10a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
11a PYNḤS bin ʾLʿZR bin ʾHRN ha = kō*hin hišīb ʾat ḥïmat = ī mi[n] = ʿal bȧnē YŚRʾL
aI = qan[nï]ʾ = ō ʾat qinʾat = ī = tōk-a = m
b = lō(ʾ) killītī ʾat bȧnē YŚRʾL = qinʾat = ī
12a la-kin ʾmur
b hin[nï] = nō*tin l = ō ʾat b˙rīt = ī šalōm
13a = hayȧtā l = ō = = zarʿ = ō ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w b˙rīt ku̇hunnat ʿōlam
b taḥt ʾȧšr qinnē(ʾ) = ʾïlō*h-a(y) = w
c wa = y˙kappir ʿal bȧnē YŚRʾL
14a = šim ʾīš YŚRʾL ha = mukkǟ
aR ʾȧšr hukkā ʾit[t] ha = MDYN-īt
a ZMRY bin SLWʾ nȧśī(ʾ) bēt ʾab = [h]a = ŠMʿN-ī
15a = šim ha = ʾiššā ha = mukkā ha = MDYN-īt KZBY bï[t]t ṢWR
b rō(ʾ)š ʾummōt bēt ʾab = MDYN hū(ʾ)
16a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH
aI = (ʾ)mur
17a ṣarōr ʾat ha = MDYN-īm
b = hikkītim ʾōt-a = m
18a ṣō*rïrīm him la = kim = nikȧlē = him
aR ʾȧšr nikkïlū la = kim ʿal dȧbar PʿWR = ʿal dȧbar KZBY bï[t]t nȧśī(ʾ) MDYN ʾȧḥō*t-a = m ha = mukkā = yōm ha = maggipā ʿal dȧbar PʿWR
19x wa = yïhy ʾaḥ⁺ȧrē ha = maggipā
[ ein Kapitel zurück ][ Num ][ ein Kapitel vor ]