Gen 50,13

Satz Text
a wa = yiś[śȧ]ʾū ʾō*t = ō ban-a(y) = w ʾarṣ-a-h KNʿN
b wa = yiqbu̇rū ʾō*t = ō = mȧʿar[r]at śȧdē(h) ha = MKPLH
bR ʾȧšr qanā ʾBRHM ʾat ha = śadǟ = ʾu̇ḥuzzat qabr mi[n] = ʾit[t] ʿPRN ha = ḤT-ī ʿal pȧnē MMRʾ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.